u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

ODRŽANA 3. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK
UREĐIVANJE OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih, uslovi koje mora ispunjavati organizator, prava i obaveze nadležnih organa, izdavanje javnih isprava i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području TK.

Odraslim osobama, u smislu ovog zakona, smatraju se osobe starije od 15 godina koje nisu završile osnovno obrazovanje, odnosno osobe starije od 18 godina koje su završile osnovno obrazovanje u redovnom školovanju.

Također se odraslim smatraju i druge osobe koja se obrazuju, a da pri tom nemaju status učenika ili studenta.

Ovim zakonom, između ostalog, definisani su oblici obrazovanja odraslih, formalno, neformalno i informalno obrazovanje i samousmjereno učenje. Fokus je na specifičnosti obrazovanja odraslih i potrebu njegovog prilagođavanja potrebama polaznika u skladu sa andragoškim principima, propisano je ko može provoditi obrazovanje odraslih, kao i postupak i uslovi za osnivanje Centra za obrazovanje odraslih. Također je definisana uloga Privredne komore, Obrtničke komore i udruženja poslodavaca u obrazovanju odraslih te propisana mogućnost realizovanja programa kroz praktičan rad, s tim da se odnosi između organizatora obrazovanja, poslodavaca i polaznika vezano za izvođenje praktičnog rada regulišu ugovorom.


Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija