u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Više o projektu

Projekat „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“, općenito podržava i doprinosi konceptu cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Projekat nadograđuje postojeća nastojanja u oblasti obrazovanja odraslih, te podržava već postojeće inicijative vezane za cjeloživotno učenje. Projektne aktivnosti će biti usmjerene na povezivanje tri sektora: obrazovnog, ekonomskog i vladinog, a sve u cilju podrške smanjenju nezaposlenosti na TK regiji i šire. Partner na projektu je „Centar za obrazovanje odraslih“ iz Gračanice, a podršku projektu su dali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod TK, JU Služba za zapošljavanje TK, te Udruženje nezaposlenih TK.

Opći cilj projekta je podrška uspostavljanju sistema cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu kroz povećanje socijalnog dijaloga i sistemskim poboljšanjem u oblasti obrazovanja odraslih.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Podrška razvoju novih programa i politika koji mogu doprinjeti uvođenju sistemskog obrazovanja odraslih, kroz unaprijeđenje saradnje između obrazovnog sektora i tržišta rada.
2. Povećati svijest građana o važnosti i korisnosti odgovarajućih programa za odrasle u svrhu zapošljavanja i povećanja mobilnosti radne snage.

Glavne aktivnosti projekta uključuju:

 1. • organizovanje sastanaka i javnih debata, koji bi inicirali socijani dijalog i kroz diskusiju otvorili mogućnosti za dalji razvoj u oblasti obrazovanja odraslih;
 2. • stvaranje međusektorske radne grupe za obrazovanje odraslih i facilitiranje rada grupe, kako bi se stavili u praksu mehanizmi potrebni za poboljšanje sistema obrazovanja odraslih u TK;
 3. • organizovanje informativnih kampanja za podizanje svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja
 4. pripremanje i distribucija Vodiča za obrazovanje odraslih, čiji sadržaj bi ponudio informacije o osnovnom konceptu obrazovanja odraslih, formalnom i neformalnom obrazovanju, te informacije o postojećim programima i institucijama za obrazovanje odraslih na području TK;
 5. • organizovanje Konferencije za široku grupu učesnika koja bi imala za cilj da predstavi cijelokupnu situaciju u oblasti obrazovanja odraslih i uspijehe postignute kroz projekat;
 6. • pripremu, štampanje i distribuciju informativnih materijala o projektu i o važnosti obrazovanja odraslih.

 

Neki od očekivanih rezultata u toku implementacije projekta su:

 1. • uspostavljena i funkcionalna radna grupa koja će osigurati adekvatno učešće svih zainteresovanih strana i obezbijediti zajedničko stajalište za kvalitetan dijalog, inicijative i predstavljanje sistemskih promjena u oblasti obrazovanja odraslih u TK;
 2. • predstavljeni mehanizmi za sprovođenje i poboljšanje postojećih zakonskih regulativa, definisani osnovni standardi i principi obrazovanja odraslih u TK;
 3. • povećana svijest građana o značaju obrazovanja odraslih, kao i svijest predstavnika obrazovnih i vladinih institucija, što bi trebalo dovesti do većeg odaziva na potrebe tržišta rada;
 4. • pripremljeni neki od ključnih dokumenata vezanih za sektor obrazovanja odraslih, u toku trajanja projekta, i predočeni Ministarstvu obrazovanja;
 5. • započete inicijative za raspodjelu budžetskih sredstava u svrhu cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih;
 6. • izrađen i distribuiran Vodič o obrazovanju odraslih u TK

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija