u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Kontakti

Adresa:Patriotske lige bb, Gračanica
Telefon:035 / 708-305; 708-306; 708-307
Fax:035 / 704-696
E-mail:obrazovanje.odraslih@bih.net.ba

Privatna ustanova “Centar za obrazovanje odraslih” Gračanica ima zadatak da odraslima omogući cjeloživotno i učenje kroz adekvatne programeusmjerene, prije svega, na praksi i svakodnevnim potrebama, da aktivno učestvuje u rješavanju problema nezaposlenosti.

Adresa:Ul. Maršala Tita 151, Tuzla
Telefon:035 / 247-600
Fax:035 / 247-601
E-mail:bospo@bospo.ba

BOSPO je neovisna, multietnička nevladina organizacija. Osnovana je 1995. godine od strane Danskog savjeta za izbjeglice (DRC). Od tada BOSPO pruža edukativnu, psihosocijalnu, ekonomsku i pravno-informativnu pomoć građanima u BiH i šire.

 

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija