u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

AKTIVNOSTI RADNE GRUPE SE NASTAVLJAJU

 

U Tuzli je jučer, 24.02.2015. godine održan 4. po redu sastanak Radne grupe u okviru projekta „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“, koji finansira EU. Sastanak je imao za cilj da članovi Radne grupe daju svoj doprinos u izradi smjernica za nacrt „Strategije obrazovanja odraslih u TK“. Planirano je da ovaj dokument, zajedno sa „Analizom trenutnog stanja vezano za obrazovanje odraslih u TK“ bude završen do kraja aprila 2015. i nakon toga se preda Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK na upotrebu. Ovog puta imali smo čast da nam se na sastanku pridruži  i profesorica Mirjana Mavrak sa Univerziteta u Sarajevu, koja će u narednom periodu, u ulozi konsultanta, pomoći članovima Radne grupe da što kvalitetnije pripreme strateške dokumente.


Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija