u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

RADNA GRUPA ODRŽALA 5. SASTANAK

 

U okviru projekta o obrazovanju odraslih, jučer 26.03.2015., Radna grupa sastavljena od predstavnik vladinih institucija, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i centara, te predstavnika tržišta rada, je održala 5. po redu sastanak, na kojem su zajedno sa konsultanticom Dr. Mirjanom Mavrak, profesoricom sa Univerziteta u Sarajevu, detaljno razradili Prijedlog strategije obrazovanja odraslih u TK za period 2015-2020. U okviru Strategije dati su i prijedlozi akcionih mjera od strane svih članova Radne grupe. Do kraja aprila Strategija o obrazovanju odraslih u TK sa akcionim planom bi trebala biti završena i predstavljena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, a putem medija i široj javnosti.

Publikacije

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija